Jadran Šetlík představuje v Západočeském muzeu v Plzni autorskou výstavu portrétů významných osobností ze své Galerie Milenia Jadran.

Umělecký fotograf Jadran Šetlík představil 9 června 2016 v Západočeském muzeu v Plzni autorskou výstavu portrétů významných osobností ze své Galerie Milenia Jadran, na níž jsou zastoupeny jako první ukázky nového galerijního cyklu také známé osobnosti města Plzně a Plzeňského kraje. Najdete tu například portréty Miroslava Horníčka, Karla Gotta, Miroslava Zikmunda, Luboše Brabce, Františka Radkovského.

Zároveň Jadran Šetlík na této výstavě představil svoji další současnou a retrospektivní tvorbu.

Rozsáhlý dlouholetý projekt Galerie Milenia Jadran nazvaný Osobnosti naší vlasti – odkaz budoucím generacím představuje osobnosti z různých regionů Čech a Moravy, které se přínosným způsobem zasloužily o rozvoj v oblastech kultury a umění, vědy, obchodu, politiky, sportu, ale i v jiných oborech, včetně folkloru. V regionu se narodily, žijí v něm, nebo se tam vracejí, váže je k němu silné pouto.

Projekt není uzavřeným celkem a bude průběžně obohacován také o nové a další osobnosti plzeňského regionu.

Galerie Milenia Jadran je jedinečná také způsobem technického zpracování portrétů. Jedná se o přenos originální fotografie z negativu na malířské plátno. Výsledně se portréty svým pojetím a charakterem blíží klasickým dobovým obrazům starých mistrů, malovaným olejovými barvami. Každý portrét je signován a bude doplněn stručným životopisem osobnosti.

 

odkaz na video: