Linka
 
Linka
J A D R A N  Š E T L Í K
Linka
Linka
společenská setkání
představení
galerie
kontakt


Linka
nadace
akce nadace
představení
projekty a aktivity
   
  English version
Obrázek
Šipka
představeníVznik nadace

V roce 2000 se zrodil projekt cyklu Galerie Milenia Jadran, který významně naznačuje umělcův současný směr - co nejvíce se pozitivně přiblížit člověku, jeho duši a charakteru, postihnout sílu jeho osobnosti prostřednictvím citlivého vnímání objektivem fotoaparátu.

Během této doby vzniklo několik desítek jedinečných portrétů v souborech: Krásné a úspěšné ženy konce a začátku nového tisíciletí, Junior, Naši senioři a Světové osobnosti.

Galerie Milenia Jadran chce vytvořit skutečný obraz člověka konce druhého a začátku nového tisíciletí.

Vzniká prestižní soubor fotografických portrétů tváří a typů z oblasti umění, sportu, modelingu, politiky, diplomacie, managementu, podnikání, ale i osob, které jsou zatím známy jen Vám. Filozofií tohoto projektu je renesance klasického uměleckého portrétu.

Vzhledem k tomu, že Galerie Milenia Jadran je neustále obohacována o nové portréty, není galerijní výčet konečný a uzavřený.

Celý projekt může být realizován pouze díky sponzorům.

Výtěžek je vždy určen na charitativní účel a právě charitativní činnost Jadrana Šetlíka dala podnět k založení Nadace Galerie Milenia Jadran.
Zaměření a cíle

Podpora oblasti

Šipka  sociální

podpora aktivního využívání volného času zdravotně nebo společensky handicapovaných dětí, nákup vybavení škol, dětských domovů a ústavů v různých regionech České republiky

Šipka  zdravotnické

podpora dětské onkologie, výzkumu a léčby rakoviny prsu, nákup potřebného vybavení pro nemocnice

Šipka  kulturní

podpora mimořádných kulturních počinůDůvody proč spolupracovat

Šipka   zajištění mediální prezentace + PR, která je v kontinuitě s velmi dobrými mediálními kontakty protagonisty projektu Jadrana Šetlíka a logickou návazností publicity celého projektu Galerie Milenia Jadran.

Šipka   možnost využití všech výhod partnerství

Šipka   získáte možnost zúčastnit se prestižních společenských akcí

Šipka   prezentace LOGA společnosti při příležitosti konání výstav

Šipka   prezentace propagačních materiálu

Šipka   prezentace sponzora na internetových stránkách www.setlik.cz v rubrice "Společenská setkání"

Šipka   prezentace sponzora na nejnavštěvovanějším internetovém portálu www.idnes.cz, který je stálým mediálním partnerem projektu.

Šipka   stanete se partnery projektu, který sleduje široká veřejnostKontakt

Jadran Šetlík
fotografický ateliér
Tel.: +420 257 315 617
Mobil: +420 602 378 566
Fax: +420 257 311 970
Holečkova 51
150 00 Praha 5
E-mail: info@jadransetlik.com
Intrernet: www.jadransetlik.com


Bankovní spojení:
27-6604930257/0100
 
   Copyright

Pozadi
www.netfinity.cz